Sunday, June 17, 2007

Stakeholders of UNSDI HUCO as of June, 2007

Invited Stakeholders to the 3rd Steering Committee Meeting of UNSDI HUCO held in the premises of FÖMI Remote Sensing Centre on May 23, 2007

VÁTI Regional Development and Urbanistical Public Benefit Company
Barkóczi Zsolt informatikai igazgató
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
1016 Bp. Gellérthegy u. 30-32. (1253 Bp. Pf. 20)
tel: 224 3100, fax: 224 3105
zsbarkoczi@vati.hu


Ministry of Economics and Transport

Dr. Csapodi Csaba főosztályvezető
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
tel: 336-7300
Csapodi.Csaba@gkm.gov.hu

Hungarian Space Research Office

Ministry of Environment and Water
Dr.Both, Előd igazgató, KvVM MÜI
KvVM Magyar Űrkutatási Iroda
1011 Bp. Fő utca 44-50
tel: 461-3639, fax: 351-0353
both@hso.hu

GRID Budapest

Ministry of Environment and Water
Dr.Bozó Pál informatikai főosztályvezető
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
1011 Bp. Fő utca 44-50.
tel: 487-8569
bozo@mail.kvvm.hu

Hungarian Geological Institute

Dr.Kordos László igazgató
Magyar Állami Földtani Intézet
1143 Bp. Stefánia út 14. (1442 Bp. Pf. 106)
kordos@mafi.hu

Mapping Company, MoD

Buga László mk.ezredes, igazgató
HM Térképészeti Kht.
1027 Bp. Szilágyi E. fasor 7-9 (1276 Budapest 22, Pf. 85)
tel: 212-0807, fax: 212-4223
buga.laszlo@mhtehi.gov.hu

Department of Natural Resources
Ministry of Agriculture and Rural Developments
Dr.Csóka Péter főosztályvezető
FVM Természeti Erőforrások Főosztálya
1055 Bp. Kossuth tér 11.
csokap@fvm.hu

National Meteorological Service

Ministry of Environment and Water
Dr.Dunkel Zoltán elnök
Lábó Eszter (szakreferens)
Országos Meteorológiai Szolgálat
1024 Bp. Kitaibel Pál u. 1. (1525 Bp. Pf. 38)
tel: 346-4600, tel: 346-4671
dunkel.z@met.hu
labo.e@met.hu

Department of Land Administration and Geoinformation

Ministry of Agriculture and Rural Development
Tóth Sándor főosztályvezető helyettes
FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztály
1055 Bp. Kossuth tér 11.
tel: 301-4151, fax: 301-4719
toths@fvm.hu

Faculty on Geoinformatics

University of West Hungary
Dr. Márkus Béla dékán
NyME Geoinformatikai Kar
8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3., tel: 22-516-522
mb@geo.info.hu

Research Institute of Soil Sciences and Agrochemistry
Hungarian Academy of Sciences
Prof. Dr. Németh Tamás az MTA levelező tagja, főigazgató
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
1022 Bp. Herman Ottó út 15. (1525 Bp. Pf. 35)
tel: 356-4682, fax: 356-4682
nemeth@rissac.hu

Hungarian Association of Geo-information (HUNAGI)

Dr. Remetey-Fülöpp Gábor UNSDI HUCO ügyvivője
HUNAGI
1122 Bp. Pethényi út 11/b
tel: 06 30 415 8276
hunagi@hunagi.hu

Geoinformation Service, MoD

Szabó, Gyula mk.ezr. MH térképész szolgálatfőnök
MHGeoinformatikai Szolgálat
1027 Bp. Szilágyi E. fasor 7-9 (1525 Budapest 114, Pf. 37)
tel: 212-0807, fax: 212-4223
szabo.gyula@mhtehi.gov.hu

National Office of Research and Technology

Mihályné Csaba Gabriella kijelölt összekötő
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp. Neumann János u. 1/c
gabriella.csaba@nkth.gov.hu

National Directorate of Disaster Management

Czikoráné Balázs Erika
Kertész László
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
tel: 469-4101
cziber@katasztrofavedelem.hu és
laszlo.kertesz@katasztrofavedelem.hu

National Commission of FAO

Ministry of Agriculture and Rural Development
Lantos Evelin, FAO MNB főtitkára
FVM
1055 Bp. Kossuth tér 11.
evelin.lantos@fvm.hu

National Commission of UNESCO

Ministry of Education and Culture
Gresiczki Péter, UNESCO MNB főtitkára
Oktatási és Kulturális Minisztérium
1055 Budapest Szalay u. 10-14
peter.gresiczki@unesco.hu

Representative of FAO at SEUR

Ms Maria Kadlecikova FAO Representative
FAO SEUR
1068 Budapest Benczur u. 34
mailto:jellefroukje@gmail.com
Michal Demes informatikai vezető
FAO SEUR
1068 Budapest Benczur u. 34
Michal.demes@fao.seur

Department of EU and International Relations

Ministry of Agriculture and Rural Develeopment
Dr.Vajda László főosztályvezető
FVM EU és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
1055 Bp. Kossuth tér 11.
vajdal@fvm.hu
Kovács Mariann főosztályvezető-helyettes
FVM EU és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
1055 Bp. Kossuth tér 11.
kovacsm@fvm.hu

HUNGIS Foundation

Dr.Berencei Rezső ügyvezető igazgató
HUNGIS Alapítvány
1123 Budapest Alkotás u. 25
berencei@hungis.hu

Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing

Ministry of Agriculture and Rural Development
Dr.Mihály Szabolcs főigazgató
FÖMI
1149 Budapest Bosnyák tér 5
Mihaly.Szabolcs@fomi.hu
Lévai Pál vezető főtanácsos, INSPIRE felelős
FÖMI
1149 Budapest Bosnyák tér 5
Levai.Pal@fomi.hu

Ministry of Foreign Affairs

Molnár László főosztályvzezető
Külügyminisztérium
Nemzetközi Szervezetek és Emberi Jogok Főosztálya
1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
nszejf@kum.hu
Breuer Klára főosztályvezető-helyettes
Külügyminisztérium
Nemzetközi Szervezetek és Emberi Jogok Főosztálya
1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
kbreuer@kum.hu
Gergály-Lukács Éva
Külügyminisztérium
Nemzetközi Szervezetek és Emberi Jogok Főosztálya
1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
egergalylukacs@kum.hu

Research Group on the Adaption to the Climatic Change

Hungarian Academy of Sciences
Prof.Dr. Harnos Zsolt akadémikus, tud.rektorhelyettes
Budapesti Corvinus EgyetemKertészettudományi Kar

Matematika és Informatika Tanszék
MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
harnos@uni-corvinus.hu

Hungarian Association of Agroinformatics
Prof.Dr. Herdon Miklós elnök
Magyar Agrárinformatikai Szövetség
herdon@agr.unideb.hu

Department of Geosciences

Hungarian Academy of Sciences
Prof.Dr.Ádám József
MTA Földtudományi Osztály elnöke
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest Műegyetem rkt 3
jadam@epito.bme.hu


Friday, October 27, 2006

Partners and Potential UNSDI Partners

National Level UN SDI Coordinating Office Partners

NCO - The Netherlands www.unsdi.nl

CCO - Czech Republic www.unsdi.cz

ESCO- Spain www.unsdi.es

Potential Partners UNSDI National CO candidates

Australia

Brazil

Chile

India

Jamaica

Japan

Mexico

Mongolia

Morocco

Nigeria

South Africa

Spain

Potential Partners on Regional Level

RCMRD, Nairobi, Kenya;

ICIMOD, Kathmandu, Nepal;

RECTAS, Ile Ife, Nigeria

Voting Stakeholders of the Hungarian Spatial Data Providers and Users

Founding Stakeholders of the Hungarian Coordination Office for UN SDI

Hungarian Meteorological Service (OMSZ)

Contact on UNSDI HUCO Board level:
Zoltán Dunkel, President,
dunkel.z@met.hu, +36-1-346-46-66
Contact on operational level:
Sándor Szalai, climatologist
Szalai@met.hu, +36-1-346-46-24


Hungarian Space Office, Ministry of Environment and Water
Contact: on UNSDI HUCO Board level:
Dr. Előd Both, Director
both@hso.hu
+36-1/461-3639
Contact on operational level:
Ferenc Horvai
horvai@hso.hu
+36-1/461-3639


Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing
Contact on UNSDI HUCO Board level:
Dr. Szabolcs Mihály
Director General, FÖMI
mihaly.szabolcs@fomi.huPhone: +36-1-460-4001
Contact on operational level:
Pál Lévai
senior councillor
levai.pal@fomi.hu
Phone: +36-1-460-4253


Hungarian Geological Institute presented by László Orosz
Contact on UNSDI HUCO Board level:
Dr. Károly Brezsnyánszky
brezsnyanszky@mafi.hu
+36-1/251-4680
Contact on operational level:
László Orosz
orosz@mafi.hu
+36-1/251-0999/194

Mapping Service of the Hungarian Defence Forces presented by Lt.Col. István Kádár
Contact on UNSDI HUCO Board level:
Col Gyula SZABÓ, Chief of MS HDF
e-mail: szabo.gyula@mhtehi.gov.hu
Contact on operational level:
Lt Col István KÁDÁR, Deputy Chief of MS HDF
e-mail:
kadar.istvan@mhtehi.gov.hu

Department of Natural Resources, Ministry of Agriculture and Rural Development presented by László Mezei
Contact on UNSDI HUCO Board level:
will be appointed later
H-1054 Budapest, Kossuth tér 11. Hungary
Contact on operational level:
will be appointed later
H-1054 Budapest, Kossuth tér 11. Hungary

Department of Land Administration and Geoinformation, Ministry of Agriculture and Rural Development
Contact on UNSDI HUCO Board level:
Gábor Horváth Director General
H-1054 Budapest, Kossuth tér 11. Hungary
Phone: +36 1 301-4151, Fax: +36 1 301-4719
›: H-1860 Budapest 55., P.O.B.: 1
horvathg@fvm.hu
Contact on operational level:
Sándor Tóth Deputy Director General
H-1054 Budapest, Kossuth tér 11. Hungary
Phone: +36 1 301-4151, Fax: +36 1 301-4719
›: H-1860 Budapest 55., P.O.B.: 1
toths@fvm.hu

Ministry of Defence Mapping Company
Contact on UNSDI HUCO Board level:
Col. László Buga, director MoD Mapping Co.
H-1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 7-9. Hungary
Phone: +36 1 212-0807, Fax: +36 1 212-4223
›: H-1276 Budapest 22., P.O.B.: 85
buga.laszlo@topomap.hu
Contact on operational level:
Dr. László Alabér PhD, technical advisor MoD Mapping Co.
H-1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 7-9. Hungary
Phone: +36 1 212-0807, Fax: +36 1 212-4223
›: H-1276 Budapest 22., P.O.B.: 85
alaber.laszlo@topomap.hu

Ministry of Economy and Transport
Contact on UNSDI HUCO Board level:
Will be appointed later
Contact on operational level:
Will be appointed later

National Directorate General for Disaster Management presented by László Szabó
Contact on UNSDI HUCO Board level:
Mr. László Szabó
chief counsellor
E-mail: l.szabo@katved.hu
Phone: (+36-1/469-4310)
Contact on operational level:
Mrs. Czikora, Erika Balázs
E-mail: cziber@katved.hu
Phone: (+36-1/469-4224)

Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry presented by Academician Dr.Tamás Németh
Contact on UNSDI HUCO Board level:
Prof. Dr. Tamás NÉMETH director
nemeth@rissac.hu
+36-1/356-4682
Contact on operational level:
József SZABÓ
head of GIS lab
james@rissac.hu
+36-1/356-3694

University West Hungary Faculty of Geoinformatics
Contact on UNSDI HUCO Board level:
Prof Béla Márkus, dean,
e-mail (geo@geo.info.hu)
Tel (+36-22-516-523)
URL: www.geo.info.hu
Contact on operational level:
Dr Tamás Jancsó, ass. prof.
e-mail (jt@geo.info.hu)
Tel (+36-22-516-545

VÁTI Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning
Contact on UNSDI HUCO Board level:
Zsolt Barkóczi, CIO, zsbarkoczi@vati.hu
Contact on operational level:
Géza Juhász IT manager, gjuhasz@vati.hu

Hungarian Association for Geo-information
Contact: on UNSDI HUCO Board level:
Zsolt Sikolya
President
Zsolt.Sikolya@ekk.gov.hu,
Tel: +36-1/441-2509
Contact on operational level:
Gabor Remetey-Fülöpp
Secretary General
hunagi@hunagi.hu
Tel: +36-30/4158276
www.hunagi.hu

Wednesday, October 25, 2006

Partners' Blog created!

UNSDI HUCO has parters as follow:
- founding stakeholders inside Hungary
- stakeholders in Hungary
- partner national and regional organisations
- cooperative and collaborative partners
- other entities interested in UNSDI HUCO's activities